Gemeente informatie

Uithuizermeeden maakt deel uit van de Gemeente Eemsmond. Eén van de grootste gemeenten van Nederland. Qua oppervlakte is Eemsmond één van de grootste gemeenten van Nederland, aangezien ook een groot deel van de Waddenzee, waaronder de eilanden Rottummeroog en Rottumerplaat tot de gemeente behoren. De gemeente heeft 15 dorpskernen waarvan Uithuizen de meeste inwoners heeft.
Totale grondoppervlakte
waarvan:
land
binnenwater
buitenwater
55.337 ha.

18.994 ha.
349 ha.
34.994 ha.
Totaal inwonertal op 1 januari 2011

per dorpskern:
Uithuizen
Uithuizermeeden
Warffum
Usquert
Roodeschool
Kantens
Zandeweer
Oudeschip
Rottum
Oosternieland
Stitswerd
Oldenzijl
Eppenhuizen
Startenhuizen
Eemshaven
Spijk (ged.)
Zijldijk (ged.)
16.368


5.640
3.276
2.355
1.543
1.233
760
633
243
189
152
105
111
76
(ged.) 25
10
6
11

Gemeentebestuur

​De gemeenteraad van Eemsmond bestaat uit zeventien leden. De raad vergadert in de regel op een donderdagavond. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de rubriek Gemeentenieuws in de Ommelander Courant en de huis-aan-huiskrant de Ommelander.
De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Uithuizen. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

De website van de gemeente Eemsmond is te vinden op: http://www.eemsmond.nl/