»
» Evenementen

Stichting dorpsbelangen

Dwarsweg 18
9982 TW Uithuizermeeden
Routebeschrijving tonen

Tel. 0595 412 952
dorpsbelangen@uithuizermeeden.nu
http://www.uithuizermeeden.nu

De Stichting is op 17 juni 2002 opgericht. De stichting heeft ten doel het verhogen van de leefbaarheid van Uithuizermeeden, onder andere door het organiseren van diverse activiteiten, en al hetgeen daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02077594. Het feestjaar 2004, waarin het 650-jarig bestaan van Uithuizermeeden is gevierd, is voorbij. De Commissie Meij 650 gaat nu door in haar originele naam "Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden".

Nieuwsbrief

Zoals de meeste inwoners van Uithuizermeeden wel weten wordt er per kwartaal een nieuwsbrief door de stichting uitgegeven. Ook u kunt uw bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief. De data van uitgifte zijn (in principe): 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 september van ieder jaar. Het aanleveren van kopie dient voor de 15e dag van de maand voorafgaand aan de uitgifte datum binnen te zijn bij Els Veenstra. Dus voor de nieuwsbrief van 1 april dient de kopie aangeleverd te zijn voor 15 maart. Dat kan per e-mail naar els.veenstra@hotmail.com. Let wel, het gaat om kwartaalnieuwsbrieven en de praktijk leert dat de eerste dag van het nieuwe kwartaal niet altijd wordt gehaald.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden bestaat uit:

H. Tieksta, voorzitter
L. Oosterhuis-Medendorp, secretaris
J. Zuidema, penningmeester
A. Lamein-Koehoorn
A. Nienhuis